ANUNȚ REGIO

Cresterea competitivitatii intreprinderii S.C. GEOCON GLOBAL CONSULTING S.R.L. prin achizitia unui penetometru necesar realizarii studiilor geotehnice.

Vezi anunțul complet

Studii și expertize geotehnice (studii geo), proiectare geotehnică, consultanță și asistență tehnică

GEOCON GLOBAL CONSULTING ® a fost înfiinţată în anul 2006 din necesitatea de a asigura calitatea în domeniul ingineriei geotehnice. Aceasta are ca obiect de activitate realizarea de studii geo, expertize geotehnice, monitorizări şi incercări şi analize de laborator geotehnic pentru construcţii civile, infrastructură, construcţii hidrotehnice, consolidarea terenurilor slabe de fundare şi stabilizarea alunecărilor de teren.

GEOCON GLOBAL CONSULTING ® este autorizata si agrementata AFER, avand AUTORIZATIA DE FURNIZOR FEROVIAR nr. AF 8376 si AGREMENTUL TEHNIC FEROVIAR nr. AT 340/2021, pentru realizarea de STUDII GEOTEHNICE, HIDROGEOLOGICE SI GEOFIZICE IN DOMENIUL INFRASTRUCTURII FEROVIARE SI DE METROU.

Cu un colectiv profesionist şi determinat, susţinut de experţi cu vastă experienţă, GEOCON GLOBAL CONSULTING ® işi propune să vină în întâmpinarea cererii cu produse care să raspundă pe deplin cerintelor tehnice şi calitative cerute de exigenţele acestui domeniu.

Indiferent de domeniul de aplicabilitate, construcţii civile, drumuri, poduri, căi ferate, construcţii hidrotehnice, alunecari de teren, etc, calitatea produselor elaborate este recunoscută şi apreciată de clienţii GEOCON GLOBAL CONSULTING ®, motivând echipa din cadrul societăţii să-şi continue drumul pe care şi l-a propus şi anume realizarea de produse de calitate la standardele nationale si internaţionale, fără compromisuri.

Certificat de înregistrare a mărcii în Uniunea Europeană

Studii GEO

Studii geotehnice și hidrogeologice

Servicii geotehnice (studii și expertize geo) pentru toate tipurile de lucrări cât și studii hidrogeologice și alimentări cu apă.

Proiectare geotehnică

Analizăm, proiectăm si rezolvăm probleme de rezistență, stabilitate, îmbunătățire și consolidare terenuri slabe de fundare, pentru clădiri înalte, tuneluri, structuri de susținere, excavații, drumuri, poduri, centrale eoliene, diguri.

Verificarea calității execuției

Servicii de consultanță, asistență tehnică și laborator de șantier pentru realizarea conform normelor europene si romanesti in vigoare a lucrarilor geotehnice si lucrarilor geotehnice speciale in timpul executiei.

Certificate ce garantează calitatea studiilor și expertizelor noastre

Grupul nostru de firme are implementat și menține Sistemul de Management  integrat Calitate - Mediu - Sănătate şi Securitate ocupaţională in conformitate cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005/AC 2009 si SR OHSAS 18001:2008, urmărind îmbunatatirea continuă a acestuia în prestarea serviciilor.

Certificate GEOCON GLOBAL CONSULTING

Certificate GEOCON LABORATORY

Câțiva dintre clienții noștri